Στόχοι

Οι στόχοι της εταιρίας

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

 

Το δίκτυο της ΟΤΕ Rural South, στις περιοχές κάλυψης, εξασφαλίζει την παροχή προηγμένων και αξιόπιστων ευρυζωνικών υπηρεσιών χονδρικής στους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους, με υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και διαθεσιμότητας

 

Oι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι έχουν τη δυνατότητα παροχής ελκυστικών πακέτων ευρυζωνικών λύσεων για τελικούς χρήστες, τα οποία ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες των κατοίκων και επιχειρήσεων σε απομακρυσμένες περιοχές, καλύπτοντας ευρύ φάσμα εφαρμογών και υπηρεσιών (VoIP, IPTV, VoD, τηλεϊατρική, Small Business & Enterprise Broadband Services, κτλ)

 

Η OTE Rural South με την ανάπτυξη και διαχείριση μιας σύγχρονης, επεκτάσιμης και ανθεκτικής στο χρόνο δικτυακής υποδομής αυξάνει την διείσδυση της ευρυζωνικότητας και την αναβάθμιση της ταχύτητας στους τελικούς χρήστες στην Ελλάδα 

 

Συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου της «συνολικής ευρυζωνικής κάλυψης» που θέτει η «Ψηφιακή Ατζέντα 2020», η οποία προβλέπει την δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες για το σύνολο του πληθυσμού μέχρι το 2020

 

ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 

Μέσα από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας και της ψηφιακής οικονομίας, η ΟΤΕ Rural South παρέχει τις αναγκαίες υποδομές και υπηρεσίες για την βιώσιμη ανάπτυξη και την τόνωση σε κάθε τομέα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στις περιοχές όπου εξαπλώνεται το δίκτυό της.

 

Η παρουσία της ΟΤΕ Rural South δίνει σημαντική ώθηση στις τοπικές κοινωνίες, βελτιώνοντας και διευκολύνοντας όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής & της επιχειρηματικότητας, καθιστώντας τις περιοχές αυτές ιδιαίτερα ελκυστικές, γόνιμες και φιλικές για τους κατοίκους, τους επισκέπτες, τους επιχειρηματίες και τους νέους επενδυτές.

 

Δημιουργεί στέρεες συνθήκες και προϋποθέσεις για μια πληθώρα νέων ευκαιριών που διευκολύνουν την πρόοδο, την εξέλιξη και την εξοικονόμηση κρίσιμων για την ανάπτυξη πόρων

 

Αυτό πρακτικά σημαίνει νέες ευκαιρίες για όλους στους τομείς του τουρισμού, της ψηφιακής διακυβέρνησης, των συναλλαγών, των μεταφορών, της πληροφόρησης, της εξυπηρέτησης, της ψυχαγωγίας, της ασφάλειας, της υγείας, της παιδείας, των αγροτικών καλλιεργειών και την ανάδειξη τοπικών προϊόντων, των εξαγωγών και της προώθησης των ελληνικών επιχειρήσεων, της προστασίας του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και μιας σειράς ακόμα αλληλοεπηρεαζόμενων πεδίων οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.