Η εταιρεία

Λίγα λόγια για εµάς

Ο Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ, μέσω ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, επελέγη ως Iδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) για το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές» για την νότια Ελλάδα

Στο πλαίσιο αυτού του έργου ιδρύθηκε και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2014 η ΟΤΕ Rural South, Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ) με αντικείμενο την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών  νέας γενιάς (NGA) σε αγροτικές “Λευκές” περιοχές της νότιας ελληνικής επικράτειας και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χονδρικής με χρήση των υποδομών αυτών. Η υλοποίηση του Έργου ακολουθεί την διαδικασία  Σύμπραξη Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  μεταξύ της ΟΤΕ Rural South, του ΟΤΕ & της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ). Η ΟΤΕ Rural South  είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Εταιρειών ΟΤΕ. 

Η ανάπτυξη του δικτύου εστιάζει στις λεγόμενες “Λευκές” αγροτικές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας, σε οριοθετημένες γεωγραφικά περιοχές παρέμβασης, οι οποίες καλύπτουν ορεινές, νησιωτικές και μειονεκτικές περιοχές και αποτελούνται από απομακρυσμένα οικιστικά διαμερίσματα, στα οποία δεν παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση και δεν υπήρχαν σχέδια για ιδιωτικές επενδύσεις υποδομών για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό η OTE Rural South παρέχει υπηρεσίες χονδρικής τριών επιπέδων στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της χώρας. Οι υπηρεσίες αυτές είναι πρόσβαση στην οπτική υποδομή, παροχή μισθωμένων γραμμών με χρήση τεχνολογίας Ethernet και παροχή υπηρεσιών Bitstream. 

Με τις υπηρεσίες Bitstream οι πάροχοι έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου και φωνής σε υψηλές ταχύτητες  σε τελικούς χρήστες (πολίτες και επιχειρήσεις) σε πάνω από 1440 «Λευκούς» οικισμούς, οι οποίοι βρίσκονται στους Νομούς Αχαῒας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Λευκάδος, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Πειραιώς, Δωδεκανήσου, και Βοιωτίας

Η ανάπτυξη του δημόσιου δικτύου της OTE Rural South χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, 2014-2020 και το Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Προγραμματικής περιόδου (ΠΑΑ) 2007-2013 και του ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και από Ιδιωτική Δαπάνη.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ψηφιακή Σύγκλιση», «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας» και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»