Επικοινωνία

ΟΤΕ RURAL SOUTH

Λεωφ. Κηφισίας 99, 15124 Μαρούσι

T: 210 6116181
F: 210 6115706
E: info@oteruralsouth.gr (γενικές πληροφορίες)   
    support@oteruralsouth.gr (υποστήριξη για χρήση πληροφοριακού συστήματος)