Εγγραφή νέου πελάτη
  • wpsadmin1
  • wpsadmin1

registration

Εγγραφή νέου πελάτη

ErrorX
ErrorX
ErrorX
ErrorX
ErrorX
ErrorX
Η διαδικασία εγγραφής χρήστη ολοκληρώνεται κατόπιν έγκρισης από την ΟTE Rural South και υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η υπογραφή σχετικής σύμβασης με τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο τον οποίο εκπροσωπείτε.
* Required